List Sim Viettel 10 Số Đuôi 078 Và 4078 Giá Rẻ
0988.259.078 = 650
0983.396.078 = 750
0989.233.078 = 750
09727.93.078 = 750
0975.623.078 = 650
0973.287.078 = 650
0965.609.078 = 450
0965.783.078 = 450
0965.703.078 = 450
0969.903.078 = 500
09.626.40078 = 650
0964.737.078 = 650
0968.331.078 = 650

0962.93.4078 = 1tr6
0988.39.4078 = 2tr5

0988.03.4078 = 1tr8
090.262.4078 = 2tr
0902.15.4078 = 7tr5 ( Một Năm - Bốn Mùa Không Thất Bát )
096.246.4078 = 1tr5 ( Bốn Mua Sinh Lộc - Bốn Mùa Không Thất Bát )

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Giá thanh lý vui lòng không mặc cả. Quý khách chọn được số ưng ý vui lòng liên hệ: 097.79.45678 để được giao sim.
Hình thức thanh toán.

1.Đối với khách hàng tại Hà Nội:
Giao sim, đăng ký thông tin chính chủ và thu tiền tại nhà cho quý khách
2. Giao sim tại các Tinh - Thành Phố khác
Giao dịch theo đường COD bưu điện, nhân viên bưu điện giao sim trên toàn quốc các bạn nhận được hàng mới thanh toán tiền cho nhân viên Bưu Điện - nhưng các bạn phải đặt cọc trước thẻ card Viettel 50k đối với sim dưới 1triệu ,100k trên sim 1triệu - tránh trường hợp mình gửi sim đến mà các bạn ko nhận

Bạn có thể xem thêm sim đuôi 4078 tại wWw.simanthinh.com 


List Sim Viettel 10 Số Đuôi 078 Và 4078 Giá Rẻ
0988.259.078 = 650
0983.396.078 = 750
0989.233.078 = 750
09727.93.078 = 750
0975.623.078 = 650
0973.287.078 = 650
0965.609.078 = 450
0965.783.078 = 450
0965.703.078 = 450
0969.903.078 = 500
09.626.40078 = 650
0964.737.078 = 650
0968.331.078 = 650

0965.31.4078 = 1tr2
0962.93.4078 = 1tr6
0976.61.6078 = 1tr8
090.262.4078 = 2tr
0902.15.4078 = 7tr5 ( Một Năm - Bốn Mùa Không Thất Bát )
096.246.4078 = 1tr5 ( Bốn Mua Sinh Lộc - Bốn Mùa Không Thất Bát )
096.39.04.078 = 0963.90.4078 = 1tr8 ( Thần Tài - Không Tử - Không Thất Bát )

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Giá thanh lý vui lòng không mặc cả. Quý khách chọn được số ưng ý vui lòng liên hệ: 097.79.45678 để được giao sim.
Hình thức thanh toán.

1.Đối với khách hàng tại Hà Nội:
Giao sim, đăng ký thông tin chính chủ và thu tiền tại nhà cho quý khách
2. Giao sim tại các Tinh - Thành Phố khác
Giao dịch theo đường COD bưu điện, nhân viên bưu điện giao sim trên toàn quốc các bạn nhận được hàng mới thanh toán tiền cho nhân viên Bưu Điện - nhưng các bạn phải đặt cọc trước thẻ card Viettel 50k đối với sim dưới 1triệu ,100k trên sim 1triệu - tránh trường hợp mình gửi sim đến mà các bạn ko nhận


Thanh Lý Sim Viettel 10 Số Đuôi 4078 Giá Rẻ
0965.31.4078 = 1tr2
0962.93.4078 = 1tr6
0976.61.6078 = 1tr8
090.262.4078 = 2tr
0902.15.4078 = 7tr5 ( Một Năm - Bốn Mùa Không Thất Bát )
096.246.4078 = 1tr5 ( Bốn Mua Sinh Lộc - Bốn Mùa Không Thất Bát )
096.39.04.078 = 0963.90.4078 = 1tr8 ( Thần Tài - Không Tử - Không Thất Bát )

----------------------------------------
Giá thanh lý vui lòng không mặc cả. Quý khách chọn được số ưng ý vui lòng liên hệ: 097.79.45678 để được giao sim.
Hình thức thanh toán.

1.Đối với khách hàng tại Hà Nội:
Giao sim, đăng ký thông tin chính chủ và thu tiền tại nhà cho quý khách
2. Giao sim tại các Tinh - Thành Phố khác
Giao dịch theo đường COD bưu điện, nhân viên bưu điện giao sim trên toàn quốc các bạn nhận được hàng mới thanh toán tiền cho nhân viên Bưu Điện - nhưng các bạn phải đặt cọc trước thẻ card Viettel 50k đối với sim dưới 1triệu ,100k trên sim 1triệu - tránh trường hợp mình gửi sim đến mà các bạn ko nhận


Thanh Lý Sim Viettel 10 Số Đuôi 078 Đẹp Giá Rẻ
0988.259.078 = 650
0983.396.078 = 750
0989.233.078 = 750
09727.93.078 = 750
0975.623.078 = 650
0973.287.078 = 650
0965.609.078 = 450
0965.783.078 = 450
0965.703.078 = 450
0969.903.078 = 500
09.626.40078 = 650
0964.737.078 = 650
0968.331.078 = 650

------------------------- 
Giá thanh lý vui lòng không mặc cả. Quý khách chọn được số ưng ý vui lòng liên hệ: 097.79.45678 để được giao sim.
Hình thức thanh toán.

1.Đối với khách hàng tại Hà Nội:
Giao sim, đăng ký thông tin chính chủ và thu tiền tại nhà cho quý khách
2. Giao sim tại các Tinh - Thành Phố khác
Giao dịch theo đường COD bưu điện, nhân viên bưu điện giao sim trên toàn quốc các bạn nhận được hàng mới thanh toán tiền cho nhân viên Bưu Điện - nhưng các bạn phải đặt cọc trước thẻ card Viettel 50k đối với sim dưới 1triệu ,100k trên sim 1triệu - tránh trường hợp mình gửi sim đến mà các bạn ko nhận

 


0162.997.2001 = 400
0162.997.2002 = 400
0162.997.2003 = 350
0162.997.2004 = 350
0162.997.2005 = 350
0162.997.2008 = 350
0162.997.2009 = 350
0168.433.2010 = 350
0162.997.2010 = 350


Giá thanh lý vui lòng không mặc cả. Quý khách chọn được số ưng ý vui lòng liên hệ: 097.79.45678 để được giao sim.
Hình thức thanh toán.

1.Đối với khách hàng tại Hà Nội:
Giao sim, đăng ký thông tin chính chủ và thu tiền tại nhà cho quý khách
2. Giao sim tại các Tinh - Thành Phố khác
Giao dịch theo đường COD bưu điện, nhân viên bưu điện giao sim trên toàn quốc các bạn nhận được hàng mới thanh toán tiền cho nhân viên Bưu Điện - nhưng các bạn phải đặt cọc trước thẻ card Viettel 50k đối với sim dưới 1triệu ,100k trên sim 1triệu - tránh trường hợp mình gửi sim đến mà các bạn ko nhận


0983.725.007 = 450
0963.341.007 = 450
0965.475.007 = 450
0974.981.007 = 450


Giá thanh lý vui lòng không mặc cả. Quý khách chọn được số ưng ý vui lòng liên hệ: 097.79.45678 để được giao sim.
Hình thức thanh toán.

1.Đối với khách hàng tại Hà Nội:
Giao sim, đăng ký thông tin chính chủ và thu tiền tại nhà cho quý khách
2. Giao sim tại các Tinh - Thành Phố khác
Giao dịch theo đường COD bưu điện, nhân viên bưu điện giao sim trên toàn quốc các bạn nhận được hàng mới thanh toán tiền cho nhân viên Bưu Điện - nhưng các bạn phải đặt cọc trước thẻ card Viettel 50k đối với sim dưới 1triệu ,100k trên sim 1triệu - tránh trường hợp mình gửi sim đến mà các bạn ko nhận


0989.63.8866 = 5tr5
096.757.8686 = 5tr5
0962.80.8686 = 5tr5
0982.61.8679 = 1tr5
0978.67.9191 = 1tr2
0982.16.9292 = 1tr5
0909.98.1678 = 1tr2
0909.28.3678 = 1tr2
0915.6633.68 = 2tr5


Giá thanh lý vui lòng không mặc cả. Quý khách chọn được số ưng ý vui lòng liên hệ: 097.79.45678 để được giao sim.
Hình thức thanh toán.

1.Đối với khách hàng tại Hà Nội:
Giao sim, đăng ký thông tin chính chủ và thu tiền tại nhà cho quý khách
2. Giao sim tại các Tinh - Thành Phố khác
Giao dịch theo đường COD bưu điện, nhân viên bưu điện giao sim trên toàn quốc các bạn nhận được hàng mới thanh toán tiền cho nhân viên Bưu Điện - nhưng các bạn phải đặt cọc trước thẻ card Viettel 50k đối với sim dưới 1triệu ,100k trên sim 1triệu - tránh trường hợp mình gửi sim đến mà các bạn ko nhận


0988.259.078 = 650
0983.396.078 = 750
09727.93.078 = 750
0975.623.078 = 650
0973.287.078 = 650
0965.609.078 = 450
0965.783.078 = 450
0965.703.078 = 450
0969.903.078 = 500
09.626.40078 = 650

0976.61.4078 = 1tr8
0965.31.4078 = 1tr2
090.262.4078 = 2tr
0902.15.4078 = 7tr5 ( Một Năm - Bốn Mùa Không Thất Bát )
096.246.4078 = 1tr5 ( Bốn Mua Sinh Lộc - Bốn Mùa Không Thất Bát )
096.39.04.078 = 0963.90.4078 = 1tr8 ( Thần Tài - Không Tử - Không Thất Bát )


Giá thanh lý vui lòng không mặc cả. Quý khách chọn được số ưng ý vui lòng liên hệ: 097.79.45678 để được giao sim.
Hình thức thanh toán.

1.Đối với khách hàng tại Hà Nội:
Giao sim, đăng ký thông tin chính chủ và thu tiền tại nhà cho quý khách
2. Giao sim tại các Tinh - Thành Phố khác
Giao dịch theo đường COD bưu điện, nhân viên bưu điện giao sim trên toàn quốc các bạn nhận được hàng mới thanh toán tiền cho nhân viên Bưu Điện - nhưng các bạn phải đặt cọc trước thẻ card Viettel 50k đối với sim dưới 1triệu ,100k trên sim 1triệu - tránh trường hợp mình gửi sim đến mà các bạn ko nhận


Sim Đuôi 4078. Được tạo bởi Blogger.

Google+ Followers